OLESA LLIURE DE TRANSGÈNICS

10 07 2009

dibuix

MOCIÓ MUNICIPAL PER UNA OLESA I UNA CATALUNYA LLIURE DE TRANSGÈNICS

Els organismes modificats genèticament (OMG), en agricultura i alimentació, són avenços tecnològics dels quals es desconeix l’afectació en la salut humana, l’animal i el medi ambient. Són éssers vius manipulats per tecnologies inexactes i encara no controlades, fets constats ja que no existeix cap estudi científic al Món que demostri la seva iniquitat , requisit indispensable per al seu alliberament a la Natura i per al consum humà, tal i com estipula el Principi de Precaució que regeix a la Unió Europea.

En els darrers anys, s’han donat a conèixer suficients estudis científics i experiències que alerten dels riscos sanitaris i ambientals dels aliments i cultius genèticament modificats. L’experiència de l’únic cultiu transgènic als Països Catalans (el panís, blat de moro o dacsa) ha generat, des de la seva autorització, irresolubles conflictes d’incompatibilitat amb l’agricultura i ramaderia tradicional i ecològica, així com en el camp dels elaborats alimentaris.

L’extensió dels cultius modificats genèticament posen en qüestió el dret dels pagesos a practicar una agricultura i una ramaderia tradicional i ecològica, el dret dels elaboradors alimentaris a realitzar una producció lliure d’aquest organismes i el dret dels consumidors a escollir productes ecològics i sense OGMs.

La normativa d’etiquetatge vigent no permet diferenciar als consumidors els aliments que incorporen components produïts mitjançant la utilització d’OGMs, com ara els làctics, els ous i la carn.

El cultiu de panís modificat genèticament als Països Catalans, s’ha mostrat com un factor d’erosió genètica de la biodiversitat cultivada, posant en perill el manteniment del patrimoni cultural i alimentari que s’expressa les varietats pròpies del país.

Els OGMs estan suposant un avanç cap a la privatització del patrimoni agroambiental i cap a la dependència dels pagesos, consumidors i dels Pobles en matèria de llavors i alimentació, i tenint en compte els diferents estats, regions i municipis de la UE i de tot el món que han adoptat mesures per aturar el cultiu d’OGMs en el seu territori, entre els que s’hi compta França, Suïssa, Alemanya, Àustria o les mateixes Illes Balears i Catalunya Nord.

Tenint en compte la precipitació amb la que l’Estat espanyol va transposar la directiva 2001/18/CE, de 12 de març, i, donades les noves informacions i successos dels últims anys, i considerant que la normativa vigent que en regula l’ús, alliberació voluntària i comercialització no ha estat eficaç en allò que pretenia, com tampoc els sistemes de control establerts.

Atesa la superfície que es destina als Països Catalans al cultiu de productes modificats genèticament, molt superior que a la resta d’estats de la Unió Europea, i tenint en compte, les mancances d’investigació independent i interdisciplinari sobre els efectes dels cultius i aliments modificats genèticament, així com l’escassa transparència i participació social en la política d’investigació pública en aquesta matèria.

Considerant la pagesia no transgènica i les varietats tradicionals com elements capaços de donar valor afegit a la producció alimentària com a país, com també la inexistent la necessitat tècnica, social o política de l’adopció de la tecnologia transgènica per a la producció agroalimentària.

Atenent al principi de precaució reconegut per la normativa i la jurisprudència vigent, i per tal de salvaguardar la biodiversitat, es considera que fins que no se’n demostri la innocuïtat tant dels conreus com en la cadena alimentària és prudent aturar-ne el seu cultiu..

Recollint la inquietud del conjunt de la societat catalana, des de pagesos, científics, a consumidors, així com d’una franja important de ciutadans i ciutadanes d’Olesa, la regidoria de Medi Ambient, Habitatge i Territori proposa al Ple Municipal acordar:

– Declarar Olesa de Montserrat Zona Lliure de Transgènics. L´Ajuntament farà tot el possible per assolir aquest objectiu.

– Es compromet a promoure en els menjadors escolars del municipi una dieta lliure d’aliments modificats genèticament i provinents de l’agricultura ecològica.

– Oposar-se a l’acceptació de nivells de contaminació inevitable de transgènics, així com a l’etiquetatge dels productes agroalimentaris que no informin de la presència d’ OMG en qualsevol quantitat, no tan sols superior al 0,9%.

– Donar suport a la Iniciativa Legislativa Popular impulsada per “Som lo que sembrem” per declarar Catalunya Lliure de Transgènics

– Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que iniciï els tràmits normatius necessaris per aconseguir que Catalunya es declari lliure de transgènics, en defensa de l’alimentació pròpia, de la petita agricultura tradicional i d’acord amb la normativa europea que ho permet.

– Sol·licitar a la Generalitat i al Estat Espanyol la retirada de la legislació que permet que siguin patentades i privatitzades les plantes i animals, mantinguts i millorats històricament per les pràctiques pageses.

– Sol·licitar a la Generalitat que l’agroecologia i l’agricultura ecològica siguin declarades com a pràctiques d’interès públic i se’n prioritzi el seu desenvolupament.

– Sol·licitar a la Generalitat l’aturada de la investigació pública en cultius transgènics a camp obert, i el recolzament de la investigació agroecològica.

– Es solidaritza amb el pagès balaguerí Josep Pàmies i amb el valencià Vicent Martí. Demanar l’absolució dels càrrecs que se’ls imputen en la línia del recurs interposat per les defenses respectives.

– Es compromet a fer arribar per correu certificat aquesta resolució al Conseller d’Agricultura, Acció Rural i Alimentació, al Conseller de Medi Ambient, a l’audiència provincial, a Som lo que sembrem, a la Fundació Agrícola Olesa i a la seu central de cadascun dels partits que conformen el Parlament de Catalunya.