CASAL SOCIAL

csa.jpg

Ens trobem immersos en un context caracteritzat per una societat individualista i competitiva, on mitjançant una reforma progressiva dels valors, s’ha passat a substituir aspectes bàsic associats a l’humanisme com la solidaritat o la cooperació per d’altres imposats per la llei del mercat com el triomfalisme personal

Olesa, no aïllada d’aquests processos globals, pateix una situació encara més delicada, accentuada sobretot per la manca de comunicació. La falta d’espai de trobada ha arraconat d’una banda a entitats i d’altra a joves, a tancar-se socialment i conformar petits nuclis aïllats, poc sociables i participatius.

Si aquesta situació s’hi suma els models uniformadors i consumistes impulsats pel propi sistema, i la desinformació que patim els ciutadans i les ciutadanes que acabem conformant xarxes d’ignorància, sense capacitat crítica ni espai per l reflexió, es visualitza encara més la situació límit que pateix Olesa, i en especial les i els joves.

Així doncs cal recuperar punts de trobada, de treball, de reflexió i crítica, de construcció i participació. Aquest són els conceptes que han de guiar, en part i al nostre parer, les polítiques de participació. En aquests termes neix el Centre Social que volem proposar als joves i al conjunt d’entitats juvenils (principalment) i no juvenils.

Àmbits de treball possibles

Àmbit Social

La societat requereix de nous valors solidaris per evitar les desigualtats, la pobresa, la no regularització de les condicions laborals o la retallada de drets socials.

Així doncs, es reivindica l’obligació de tots els elements de la societat a lluitar per la justícia social. Es requereix de la instauració de relacions igualitàries, solidàries i pacífiques entre persones, ètnies, gèneres, pobles i estats, condemnant qualsevol forma de dominació o submissió d’un sobre l’altre.

Un espai on lluitar també contra l’exclusió i la discriminació social i la desigualtat en qualsevol de les seves dimensions, sigui racista, sexista (sexe i/o tendència sexual), religiosa, lingüística, per origen nacional o destructiva, per la via de la resistència pacífica.

El Centre Social està encaminat a esdevenir un punt de reunió i de referència per a tot aquell que tingui interès en la millora de la vil·la, realitzant activitats en tots els àmbits que es consideri oportú.

Àmbit Mediambiental

L’actual sistema econòmic basat en models produccionistes i consumistes està provocant una devastació ambiental, l’esgotament de recursos i l’extinció massiva de la biodiversitat. Els beneficis que s’obtenen d’aquesta sobreexplotació, en canvi, no reverteixen en el medi ambient ni es comparteixen equitativament.

Participar del procés de transformació econòmic i dels hàbits de consum encarat cap al respecte a la Terra i a la vida en tota la seva diversitat, construint una nova societat justa, participativa, crítica i pacífica, emmarcada dins del concepte de preservar la bellesa i la viabilitat de la Terra i de l’ésser humà.

Per aconseguir això es requereix d’una protecció i restauració de la integritat dels sistemes ecològics, evitant el dany ambiental i adoptant models de producció, consum i reproducció compatibles amb la regeneració natural, els drets humans i el benestar comú.

El Centre pot promoure el desenvolupament sostenible, que comporta l’eradicació de la pobresa, l’equitativitat i la igualtat, així com l’accés a una educació i sanitat dignes i econòmiques per a tothom.

El Casal (o Centre Social) es declara un espai ecologista i es procurarà que el centre sigui un exemple de respecte mediambiental.

Àmbit Cultural

La cultura és l’expressió de les persones, els pobles, els moviments, i representa la història viva de totes les persones. Malauradament la cultura ha estat considerada pel sistema com una cosa poc important o, en tot cas, complementària, marginant-la i apartant-la dia rere dia de la quotidianitat.

El Casal Popular d’Olesa de Montserrat reconeix la cultura com un eix de gran importància a través del qual es canalitza el pensament i el sentiment. També reconeix la realitat catalana, com a nació que és, així com la seva trajectòria històrica, cultural i la unitat lingüística als Països Catalans.

No cal deixar de banda, però, que estem en un territori d’intercanvi i d’immigració, on existeixen nombrosos corrents culturals i lingüístics diferenciats del propi, que no tenen per què ser perjudicials ni problemàtics, sinó enriquidors.

Hem d’afrontar el repte de la nova situació i adoptar la interculturalitat com a eina d’integració i apropament, com una eina d’enriquiment mutu, garantint el manteniment i l’impuls de la nostra cultura i la nostra llengua com a element vehicular.

Creiem que una societat formada, informada i crítica és una societat lliure. Per tant, des del Casal es vol treballar amb la promoció de cinema, literatura o música, esdevenint així un corrent contracultural que fagi front a l’actual falso-democràcia.

Àmbit Polític

Avui el món està regit per una globalització capitalista que ofega les minories i els més desafavorits. Basat en un principi d’egoisme, aquests sistema neoliberal ofega persones, pobles i cultures, augmenta els desequilibris, destrueix el medi ambient i acaba amb tots els elements que no entren dins les regles de mercat.

El Casal es declara un espai políticament obert i plural, laic, no violent, no governamental i no partidista, que s’oposa a tota visió totalitària i reduccionista o qualsevol forma d’imposició, que treballarà pels principis de la pau, els drets

fonamentals de les persones i els pobles, la justícia social, la solidaritat, la igualtat, la diversitat i el medi ambient. També reconeix, com a element divers que és, la pluralitat política interna, i la valora com a un element de riquesa.

Es pretén difondre un pensament popular, lluny de l’imposat, socialment just, culturalment enriquidor i crític amb el sistema. Cal mencionar especialment la lluita contra el sexisme i a favor de la igualtat.

D’altra banda el Casal actuarà també com a mitjà de contrainformació, lluny de manipulacions, que ajudarà a la difusió de les idees defensades.
A %d bloguers els agrada això: